Johanna Aho

Adore adone – jumalunia

Johanna Ahon ”Adore adone – jumalunia”-näyttely tutkii maskuliinisuuden eri sävyjä miehisen kehon kautta. Keholliset sekatekniikkamaalaukset leikittelevät symboliikalla ja estetiikalla. Vaikka kehollisuus on ollut antiikin ajoista lähtien olennainen osa taidetta, on edelleen harvinaista, jopa provosoivaa, että naistaiteilija keskittyisi kuvaamaan taiteessaan mieskehoa. Se nostaa esille valoon mielemme varjoissa vaikuttavia vanhoja arvoja ja ajatuksia, ja kutsuu tutkimaan ja kyseenalaistamaan niitä. Aho tahtoo töissään tutkia kehollisuutta nimenomaan female gaze – perspektiivistä. Esimerkiksi nainen ja mies katsovat miehen kehoa eri kulmasta, ja kiinnittävät huomiota eri asioihin. Ahon taiteellisen tutkimusmatkan lähtökohta oli etsiä erilaisia mieheyden arkkityyppejä kreikkalaisten miesjumalien keskuudesta, ja moni taulu onkin nimetty näiden jumalaisten miesten mukaisesti. Taiteen tekeminen sarjana on kuitenkin aina etenevä tutkimusmatka, ja sen varrella tuli esiin uusia kulmia, ja katsantokantaa joutui laajentamaan nykyajan ilmiöihin ja miestyyppeihin.  Symboliikan muuttuessa samankaltaisen kehotyypin ympärillä teokset kutsuvat kysymään, katsonko kehoa eri tavalla, kun se esitetään eri valossa.